7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 07/12/2018
Χρόνος 7-9 Δεκεμβρίου 2018
Τόπος Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία
Πληροφορίες MDcongress, τηλ. 2106074240 & www.7ultrasound.mdcongress.gr


Χρόνος: 7 – 9 Δεκεμβρίου 2018
Τόπος: Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία
Πληροφορίες: MDcongress, τηλ. 2106074240 & www.7ultrasound.mdcongress.gr