11ο Θερινό Σχολείο Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 28/06/2018
Χρόνος Ιουνίου 2018
Τόπος Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης
Πληροφορίες http://www.atherosclerosis.gr/


Χρόνος: 28 – 30 Ιουνίου 2018
Τόπος: Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης
Πληροφορίες: http://www.atherosclerosis.gr/