11ο Θερινό Σχολείο Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης
Ημερομηνία έναρξης 28/06/2018
Χρόνος Ιουνίου 2018
Τόπος Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης
Πληροφορίες http://www.atherosclerosis.gr/


Χρόνος: 28 – 30 Ιουνίου 2018
Τόπος: Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης
Πληροφορίες: http://www.atherosclerosis.gr/

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...