Επιστημονικό Συμπόσιο: Καινοτόμες θεραπείες στον καρκίνο

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 22/06/2018
Χρόνος 2018
Τόπος Ξενοδοχείο Βυζαντινό, Πάτρα
Διοργανωτής Ελληνικό Κολλέγιο Μαστολογίας
Πληροφορίες GK | T 210-6897552 | F 210 6897555 | S www.gk.gr | E info@gk.gr


Χρόνος: 22 – 23 Ιουνίου 2018
Τόπος: Ξενοδοχείο Βυζαντινό, Πάτρα
Διοργανωτής: Ελληνικό Κολλέγιο Μαστολογίας
Πληροφορίες: GK | T 210-6897552 | F 210 6897555 | S www.gk.gr | E info@gk.gr