Εισήγηση κ. Κακουλίδη Γ. στην Ημερίδα του ΠΙΣ για το νέο Κανονισμό της ΕΕ που αφορά στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΠΙΣ προς Συλλόγους