Συμμετοχή του Δικτύου Νέων Ιατρών Ελλάδας (JDN-Hellas) στη Σύνοδο του Παγκόσμιου Δικτύου Νέων Ιατρών του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου, Ρίγα, 25/4/2018

Ευρωπαϊκά - Διεθνή