Ουρολογικό σεμινάριο στην ΠΦΥ

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 25 – 28 Μαΐου 2018
Τόπος: Xenia Πόρος
Διοργανωτής: Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά
Πληροφορίες: https://www.e-vip.gr/