Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – EJD Spring Meeting 2018 των Ευρωπαίων Νέων Ιατρών

Ευρωπαϊκά - Διεθνή