3η Εκπαιδευτική ημερίδα πρόληψης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων “Συνήθη προβλήματα στην καθημερινότητα”

Ημερομηνία έναρξης 19/06/2018
Χρόνος 19/6/2018 – 19/6/2018
Τόπος ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “Ν. ΛΟΥΡΟΣ”, ΜΗΤΕΡΑ
Διοργανωτής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Πληροφορίες ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ


Χρόνος: 19 Ιουνίου 2018
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο “Ν. ΛΟΥΡΟΣ”, Μητέρα
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Καρδιαγγειακής Υγείας
Πληροφορίες: Synthesis group, Tel | +30 210 9609400, Email | info@synthesispco.com

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...