3ο Διεθνές Σεμινάριο για τις «Παθήσεις και τη Χειρουργική του Αγκώνα»

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 07/09/2018
Χρόνος 07-09/09/2018
Τόπος Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης «Π.Ν. Σουκάκος» Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
Διοργανωτής Α᾽ Ορθοπαιδική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» σε συνεργασία με την Α’ Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκομείου «Υγεία»
Πληροφορίες ERASMUS CONFERENCES TOURS & TRAVEL S.A Τηλ: 2107414746, Email:info@elbowcourse2018.gr


Χρόνος: 7 – 9 Σεπτεμβρίου 2018
Τόπος: Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης «Π.Ν. Σουκάκος» Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
Διοργανωτής: Α᾽ Ορθοπαιδική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» σε συνεργασία με την Α’ Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκομείου «Υγεία»
Πληροφορίες: ERASMUS CONFERENCES TOURS & TRAVEL S.A Τηλ: 2107414746, Email:info@elbowcourse2018.gr