Δήλωση των ευρωπαϊκών Ιατρικών Οργανώσεων σχετικά με τον κεντρικό ρόλο των ιατρών

Ευρωπαϊκά - Διεθνή