4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων των Σιελογόνων Αδένων
Ημερομηνία έναρξης 28/09/2018
Χρόνος 28 – 29 Σεπτεμβρίου 2018
Τόπος Ξενοδοχείο LAZART HOTEL, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Σιελογόνων Αδένων και η Β` ΩΡΛ Πανεπιστημιακή Κλινική του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου
Πληροφορίες PRAXICON, Τηλ. 2310 460 682, 2310 460 652, info@praxicon.gr, www.praxicon.gr

Χρόνος: 28 – 29 Σεπτεμβρίου 2018

Τόπος: Ξενοδοχείο LAZART HOTEL, Θεσσαλονίκη

Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Σιελογόνων Αδένων και η Β` ΩΡΛ Πανεπιστημιακή Κλινική του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Πληροφορίες: PRAXICON, Τηλ. 2310 460 682, 2310 460 652, info@praxicon.gr, www.praxicon.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...