Παρουσίαση περιστατικών & λήψη κλινικών αποφάσεων

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 14 – 16 Σεπτεμβρίου 2018
Τόπος: Ξενοδοχείο Epirus Palace, Ιωάννινα
Διοργανωτής: Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου
Πληροφορίες: CONFERRE SA, 2651068610, info@conferre.gr