10η Ηπατολογική εκδήλωση

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 21 – 23 Σεπτεμβρίου 2018
Τόπος: Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα
Διοργανωτής: Ινστιτούτο Εσωτερικής Παθολογίας & Ηπατο-Γαστρεντερολογίας (ΙνΕΠΗΓ)
Πληροφορίες: CONFERRE SA, 2651068610, info@conferre.gr