Ετήσιο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 28 – 29 Σεπτεμβρίου 2018
Τόπος: Αμφιθέατρο «Ιδρύματος Παπανικολάου», Κομοτηνή
Διοργανωτής: Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Σε συνεργασία με: Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΓΡΑ, ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Πληροφορίες: CONFERRE SA, 2651068610, info@conferre.gr