Ημερίδα Εταιρείας Γενετικής στην Οφθαλμολογία

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 20 Οκτωβρίου 2018
Τόπος: Ξενοδοχείο Grand Serai, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Διοργανωτής: Εταιρεία Γενετικής στην Οφθαλμολογία
Πληροφορίες: CONFERRE SA, 2651068610, info@conferre.gr