4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων των Σιελογόνων Αδένων

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 27/09/2018
Χρόνος 27-29 Σεπτεμβρίου 2018
Τόπος Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου (27/09/2018) καθώς και στο ξενοδοχείο LAZART HOTEL (28-29/09/2018), στη Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Σιελογόνων Αδένων
Πληροφορίες PRAXICON Τηλ. 2310 460 682, 2310 460 652 info@praxicon.gr, www.praxicon.gr


Χρόνος: 28 – 29 Σεπτεμβρίου 2018
Τόπος: Ξενοδοχείο LAZART HOTEL, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Σιελογόνων Αδένων Στα πλαίσια του Συνεδρίου, θα διεξαχθούν Προσυνεδριακά Φροντιστήρια, στις 27/09/2018, στο Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου
Πληροφορίες: PRAXICON Τηλ. 2310 460 682, 2310 460 652 info@praxicon.gr, www.praxicon.gr