14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης
Ημερομηνία έναρξης 20/09/2018
Χρόνος 20-22/09/2018
Τόπος Lucy Hotel, Καβάλα
Διοργανωτής Εταιρεία Αθηρωσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος
Πληροφορίες www.globalevents.gr, info@globalevents.gr


Χρόνος: 20 – 22 Σεπτεμβρίου 2018
Τόπος: Lucy Hotel, Καβάλα
Διοργανωτής: Εταιρεία Αθηρωσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος
Πληροφορίες: www.globalevents.gr, info@globalevents.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...