Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 2018 – Αυτοάνοσα, Ρευματικά, Μυοσκελετικά και Μεταβολικά Νοσήματα – Συνεργασία των Ιατρικών Ειδικοτήτων I.Διαγνωστική Προσέγγιση, Συννοσηρότητες και Προβληματισμοί II.Θεραπευτικές Εξελίξεις, Life Style και Ποιότητα

Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Ημερομηνία έναρξης 05/10/2018
Χρόνος 05-07/10/2018
Τόπος Hotel Grand Serai, Ιωάννινα
Διοργανωτής Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών
Πληροφορίες www.globalevents.gr, info@globalevents.gr


Χρόνος: 5 – 7 Οκτωβρίου 2018
Τόπος: Hotel Grand Serai, Ιωάννινα
Διοργανωτής: Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών
Πληροφορίες: www.globalevents.gr, info@globalevents.gr