74ο Συνέδριο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής & Τραυματολογίας

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 10/10/2018
Χρόνος 10-13/10/2018
Τόπος Divani Caravel, Αθήνα
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας
Πληροφορίες www.globalevents.gr, info@globalevents.gr


Χρόνος: 10 – 13 Οκτωβρίου 2018
Τόπος: Divani Caravel, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας
Πληροφορίες: www.globalevents.gr, info@globalevents.gr