7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων
Ημερομηνία έναρξης 01/11/2018
Χρόνος 01-04/11/2018
Τόπος Grand Hotel, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων
Πληροφορίες www.globalevents.gr, info@globalevents.gr


Χρόνος: 01 – 04 Νοεμβρίου 2018
Τόπος: Grand Hotel, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων
Πληροφορίες: www.globalevents.gr, info@globalevents.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ