Παθολογία Τραχήλου & Κολποσκόπηση: Κυτταρολογία – Βιοδείκτες – Κολποσκόπηση – Ιστολογία & Περαιτέρω Διαχείριση – Παρουσίαση Περιστατικών

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 09/11/2018
Χρόνος 09-11/11/2018
Τόπος Du Lac, Ιωάννινα
Διοργανωτής Ελληνική Ομάδα Μελετών Παθολογίας Τραχήλου
Πληροφορίες www.globalevents.gr, info@globalevents.gr


Χρόνος: 09 – 11 Νοεμβρίου 2018
Τόπος: Du Lac, Ιωάννινα
Διοργανωτής: Ελληνική Ομάδα Μελετών Παθολογίας Τραχήλου
Πληροφορίες: www.globalevents.gr, info@globalevents.gr