Παιδιατρικές Ημέρες 2018: Το επείγον στην Παιδιατρική

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 28/09/2018
Χρόνος 28-30/09/2018
Τόπος Ολυμπιακό Μουσείο, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Εκπαίδευσης
Πληροφορίες www.globalevents.gr, info@globalevents.gr


Χρόνος: 28 – 30 Σεπτεμβρίου 2018
Τόπος: Ολυμπιακό Μουσείο, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Εκπαίδευσης
Πληροφορίες: www.globalevents.gr, info@globalevents.gr