3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνδέσμου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας (ΣΙΓΕ)
Ημερομηνία έναρξης 02/11/2018
Χρόνος 2-4/11/2018
Τόπος Αμφιθέατρο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) (Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα)
Διοργανωτής Σύνδεσμος Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας (ΣΙΓΕ)
Πληροφορίες 2106074240, md@mdcongress.gr, www.3sige.mdcongress.gr


Χρόνος: 2 – 4 Νοεμβρίου 2018
Τόπος: Αμφιθέατρο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) (Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα)
Διοργανωτής: Σύνδεσμος Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας (ΣΙΓΕ)
Πληροφορίες: 2106074240, md@mdcongress.gr, www.3sige.mdcongress.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...