19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης


Χρόνος: 18 – 20 Απριλίου 2019
Τόπος: Makedonia Palace Hotel, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης
Πληροφορίες: PRAXICON Τηλ. 2310 460 682, 2310 460 652 info@praxicon.gr, www.praxicon.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ