28η Εκπαιδευτική Διημερίδα πρόληψη & αντιμετώπιση του Καρδιαγγειακού Κινδύνου, Ιωάννινα

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 21 – 22 Σεπτεμβρίου 2018
Τόπος: Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα
Διοργανωτής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ
Πληροφορίες: http://www.atherosclerosis.gr/