4η Επιστημονική Συνάντηση on the State of Art in Cancer Therapies: Μοριακή και Ανοσολογική Στόχευση

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 21/09/2018
Χρόνος 2018
Τόπος Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα
Διοργανωτής Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Ψυχονευροανοσολογίας Καρκίνου
Πληροφορίες GK | T 210-6897552 | F 210 6897555 | S www.gk.gr | E info@gk.gr


Χρόνος: 21 – 23 Σεπτεμβρίου 2018
Τόπος: Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Ψυχονευροανοσολογίας Καρκίνου
Πληροφορίες: GK | T 210-6897552 | F 210 6897555 | S www.gk.gr | E info@gk.gr