Προσωποποιημένη ιατρική (personalized medicine) στον καρκίνο σήμερα. Ελπίδα για το μέλλον;

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 12/10/2018
Χρόνος 2018
Τόπος Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα
Διοργανωτής Ελληνικό Ογκολογικό Ινστιτούτο Υποστήριξης Ασθενών
Πληροφορίες GK | T 210-6897552 | F 210 6897555 | S www.gk.gr | E info@gk.gr


Χρόνος: 12 – 13 Οκτωβρίου 2018
Τόπος: Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνικό Ογκολογικό Ινστιτούτο Υποστήριξης Ασθενών
Πληροφορίες: GK | T 210-6897552 | F 210 6897555 | S www.gk.gr | E info@gk.gr