11ο Ετήσιο Εφαρμοσμένο Σεμινάριο Περιοχικής Αναισθησίας – Part II

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 30 Νοεμβρίου – 02 Δεκεμβρίου 2018
Τόπος: Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο – Μικρό Αμφιθέατρο
Διοργανωτής: ESRA Hellas
Πληροφορίες: www.esrahellas.gr, info@esrahellas.gr