Μονοθεματική Ημερίδα ESRA Hellas. Περιεγχειρητική Αναλγησία: Χρήση Καθετήρων στο Χειρουργικό Τραύμα και Περιφερικοί Νευρικοί Αποκλεισμοί – Σύγχρονα Δεδομένα

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 29 Σεπτεμβρίου 2018
Τόπος: Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο – Μικρό Αμφιθέατρο
Διοργανωτής: ESRA Hellas
Πληροφορίες: www.esrahellas.gr, info@esrahellas.gr