12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης & 42ο Συμπόσιο «Ν. Γιαννεστρας – Π. Σμύρνης»,

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 01/11/2018
Χρόνος 1 έως 4 Νοεμβρίου 2018
Τόπος Ξενοδοχείο VALIS, Βόλος
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Σπονδυλικής Στήλης
Πληροφορίες www.synthesispco.com/spine2018, email:secretariat@synthesispco.com, τηλέφωνο: 2109609400


Χρόνος: 1 – 4 Νοεμβρίου 2018
Τόπος: Ξενοδοχείο VALIS, Βόλος
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Σπονδυλικής Στήλης
Πληροφορίες: www.synthesispco.com/spine2018, email:secretariat@synthesispco.com, τηλέφωνο: 2109609400