1ο Ιατρικό Συνέδριο νοσοκομείου Ρεθύμνου “Νεότερες εξελίξεις στην ιατρική πράξη”

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 21/09/2018
Χρόνος 21-23 Σεπτεμβρίου 2018
Τόπος Σπίτι του Πολιτισμού – Ρέθυμνο
Διοργανωτής Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου
Πληροφορίες www.rethymnohospital.gr


Χρόνος: 21-23 Σεπτεμβρίου 2018
Τόπος: Σπίτι του Πολιτισμού – Ρέθυμνο
Διοργανωτής: Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου
Πληροφορίες: www.rethymnohospital.gr