Ημερίδα: Σπλαχνική Φλεβική Θρόμβωση: Διάγνωση και Αντιμετώπιση
Ημερομηνία έναρξης 24/11/2018
Χρόνος 24-11-2018
Τόπος Grand Hotel, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες www.globalevents.gr, info@globalevents.gr

Χρόνος: 24-11-2018

Τόπος: Grand Hotel, Θεσσαλονίκη

Διοργανωτής: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες: www.globalevents.gr, info@globalevents.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...