Ημερίδα: Σπλαχνική Φλεβική Θρόμβωση: Διάγνωση και Αντιμετώπιση

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 24/11/2018
Χρόνος 24-11-2018
Τόπος Grand Hotel, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες www.globalevents.gr, info@globalevents.gr

Χρόνος: 24-11-2018

Τόπος: Grand Hotel, Θεσσαλονίκη

Διοργανωτής: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες: www.globalevents.gr, info@globalevents.gr