Επιστημονικό Συμπόσιο Χειρουργικής και Νοσηλευτικής Ογκολογίας ΙΙ

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 16/11/2018
Χρόνος 2018
Τόπος Ξενοδοχείο Lucy, Καβάλα
Διοργανωτής Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας
Πληροφορίες GK | T 210-6897552 | F 210 6897555 | S www.gk.gr | E info@gk.gr

Χρόνος: 2018

Τόπος: Ξενοδοχείο Lucy, Καβάλα

Διοργανωτής: Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας

Πληροφορίες: GK | T 210-6897552 | F 210 6897555 | S www.gk.gr | E info@gk.gr