9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 05/10/2018
Χρόνος 05 – 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Τόπος ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διοργανωτής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πληροφορίες Η Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία οργανώνει το 9ο Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο που θα διεξαχθεί 5-7 Οκτωβρίου 2018 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Χρόνος: 05 – 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Τόπος: ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διοργανωτής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πληροφορίες: Η Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία οργανώνει το 9ο Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο που θα διεξαχθεί 5-7 Οκτωβρίου 2018 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.