39ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 18/10/2018
Χρόνος 18/10/2018 – 20/10/2018
Τόπος ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENS HILTON
Διοργανωτής Ι.Ν.Α.Κ.Ε.Ν. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Πληροφορίες https://www.hcs.gr/

Χρόνος: 18/10/2018 – 20/10/2018

Τόπος: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENS HILTON

Διοργανωτής: Ι.Ν.Α.Κ.Ε.Ν. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Πληροφορίες: https://www.hcs.gr/