Μοριοδοτούμενα σεμινάρια επιστημονικής επιτροπής “Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center”

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 27/09/2018
Χρόνος 2 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 13:30 -15:30) ΕΩΣ ΚΑΙ 20/6/2019
Τόπος ‘ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER’, Λ. Μεσογείων 107, 115 26 Αθήνα
Διοργανωτής ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ‘ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER’
Πληροφορίες Τηλέφωνο: 210 6972189, Φαξ: 210 6979143, e-mail: scientific.education@dunant.gr, www.dunant.gr


Χρόνος: 2 ώρες την εβδομάδα (Κάθε Πέμπτη 13:30 -15:30) έως και 20/6/2019
Τόπος: “Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center”, Λ. Μεσογείων 107, 115 26 Αθήνα
Διοργανωτής: Επιστημονική Επιτροπή “Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center”
Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6972189, Φαξ: 210 6979143, e-mail: scientific.education@dunant.gr, www.dunant.gr