Νεότερες Εξελίξεις στην Εμβρυομητρική Ιατρική

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 03/11/2018
Χρόνος 3 & 4 Νοεμβρίου 2018
Τόπος Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής
Πληροφορίες 2106074240, md@mdcongress.gr, www.embryomitriki2018.mdcongress.gr


Χρόνος: 3 – 4 Νοεμβρίου 2018
Τόπος: Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής
Πληροφορίες: 2106074240, md@mdcongress.gr, www.embryomitriki2018.mdcongress.gr