Νεότερες Εξελίξεις στην Εμβρυομητρική Ιατρική
Ημερομηνία έναρξης 03/11/2018
Χρόνος 3 & 4 Νοεμβρίου 2018
Τόπος Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής
Πληροφορίες 2106074240, md@mdcongress.gr, www.embryomitriki2018.mdcongress.gr


Χρόνος: 3 – 4 Νοεμβρίου 2018
Τόπος: Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής
Πληροφορίες: 2106074240, md@mdcongress.gr, www.embryomitriki2018.mdcongress.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...