5ο Διακλινό Συμπόσιο για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας
Ημερομηνία έναρξης 09/11/2018
Χρόνος 09 – 11 Νοεμβρίου 2018
Τόπος Electra Palace Hotel, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Διεθνής Εταιρεία Εγκέφαλος & Συμπεριφορά
Πληροφορίες ARTION Conferences & Events Εθνικής Αντιστάσεως 74 Τ.Κ. 55 133 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 272 275 F: 2310 272 276 | E-mail: mssymposium@artion.com.gr | Web: www.mssymposium.gr


Χρόνος: 9 – 11 Νοεμβρίου 2018
Τόπος: Electra Palace Hotel, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής: Διεθνής Εταιρεία Εγκέφαλος & Συμπεριφορά
Πληροφορίες: ARTION Conferences & Events Εθνικής Αντιστάσεως 74 Τ.Κ. 55 133 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 272 275 F: 2310 272 276 | E-mail: mssymposium@artion.com.gr | Web: www.mssymposium.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ