2η ημερίδα Ρινοπλαστικής
Ημερομηνία έναρξης 20/10/2018
Χρόνος 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Τόπος ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “Ν. ΛΟΥΡΟΣ”, ΜΗΤΕΡΑ
Διοργανωτής ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΡΙΝΟΣ-ΜΗΤΕΡΑ & ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΗΣ ΚΡΑΝΙΟΥ
Πληροφορίες www.synthesispco.com, email:congress@synthesispco.com, τηλέφωνο: 2109609400


Χρόνος: 20 Οκτωβρίου 2018
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο”Ν. ΛΟΥΡΟΣ”, Μητέρα
Διοργανωτής: Τμήμα Λειτουργικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής Ρινός – Μητέρα & Τμήμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Παραρρινίων και βάσης Κρανίου 
Πληροφορίες: www.synthesispco.com, email:congress@synthesispco.com, τηλέφωνο: 2109609400

ΠΡΟΣΦΑΤΑ