8ο Συνέδριο Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Ιατρική Περίθαλψη
Ημερομηνία έναρξης 01/11/2018
Χρόνος 1-3 Νοεμβρίου 2018
Τόπος Porto Palace Hotel, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Υγεία – Υπό την αιγίδα της Γ’ Ψυχιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Πληροφορίες PRAXICON, Τηλ. 2310 460 682, 2310 460 652, info@praxicon.gr, www.praxicon.gr


Χρόνος: 1 – 3 Νοεμβρίου 2018
Τόπος: Porto Palace Hotel, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Υγεία – Υπό την αιγίδα της Γ’ Ψυχιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Πληροφορίες: PRAXICON, Τηλ. 2310 460 682, 2310 460 652, info@praxicon.gr, www.praxicon.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ