4° Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής
Ημερομηνία έναρξης 19/10/2018
Χρόνος 19-21 Οκτωβρίου 2018
Τόπος Royal Olympic Hotel, Αθήνα
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής
Πληροφορίες https://www.hesem.gr/?p=2314


Χρόνος: 19 – 21 Οκτωβρίου 2018
Τόπος: Royal Olympic Hotel, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής
Πληροφορίες: https://www.hesem.gr/?p=2314

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...