Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2018
Τόπος: Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας
Πληροφορίες: www.helsim.gr