3ο Σχολείο Υπέρτασης Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης
Ημερομηνία έναρξης 29/11/2018
Χρόνος 29/11/2018 – 2/12/2018
Τόπος ΑΘΗΝΑ
Διοργανωτής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
Πληροφορίες https://www.hypertasi.gr/default.aspx?catid=115


Χρόνος: 29 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2018
Τόπος: Γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης στην Αθήνα (Β. Σοφίας 111, έναντι παραρτήματος Ιπποκράτειου)
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης
Πληροφορίες: https://www.hypertasi.gr/default.aspx?catid=115

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...