21ο Πανελλήνιο Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας: ΜΕΓΑΛΗ ΗΛΙΚΙΑ & ΒΑΡΙΑ ΝΟΣΟΣ


Χρόνος: 22 – 24 Νοεμβρίου 2018
Τόπος: Αμφιθέατρο, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
Διοργανωτής: Ινστιτούτο Μελέτης της Βαριάς Νόσου & Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
Πληροφορίες: Δήμητρα Καραμπάτσου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...