21ο Πανελλήνιο Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας: ΜΕΓΑΛΗ ΗΛΙΚΙΑ & ΒΑΡΙΑ ΝΟΣΟΣ

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 22 – 24 Νοεμβρίου 2018
Τόπος: Αμφιθέατρο, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
Διοργανωτής: Ινστιτούτο Μελέτης της Βαριάς Νόσου & Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
Πληροφορίες: Δήμητρα Καραμπάτσου