4ο Συμπόσιο Αντιπαραθέσεων στη Μαιευτική

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 23/02/2019
Χρόνος 23 & 24 Φεβρουαρίου 2019
Τόπος Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα
Διοργανωτής Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α. σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής
Πληροφορίες 2106074240, md@mdcongress.gr, www.4debatesobgyn.mdcongress.gr


Χρόνος: 23 – 24 Φεβρουαρίου 2019
Τόπος: Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα
Διοργανωτής: Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α. σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής
Πληροφορίες: 2106074240, md@mdcongress.gr, www.4debatesobgyn.mdcongress.gr