Δίδυμος Κύηση. Από το Α έως το Ω

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 13/04/2019
Χρόνος 13 & 14 Απριλίου 2019
Τόπος Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα
Διοργανωτής Α´ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α. σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής
Πληροφορίες 2106074240, md@mdcongress.gr, www.twins2019.mdcongress.gr


Χρόνος: 13 – 13 Απριλίου 2019
Τόπος: Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα
Διοργανωτής: Α´ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α. σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής
Πληροφορίες: 2106074240, md@mdcongress.gr, www.twins2019.mdcongress.gr