6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 5 – 7 Απριλίου 2019
Τόπος: Limneon Hotel Kastoria
Διοργανωτής: Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος
Πληροφορίες: wwe.mideast.gr