3ο Σχολείο Υπέρτασης Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 29 Νοεμβρίου 2018 – 2 Δεκεμβρίου 2018
Τόπος: Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης
Πληροφορίες: https://www.hypertasi.gr/default.aspx?catid=115