Τι νεότερο στη χειρουργική; Αφιέρωμα στα 30 χρόνια λειτουργίας της Δ’ Χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 08/12/2018
Χρόνος 8 Δεκεμβρίου 2018
Τόπος Ξενοδοχείο Mediterranean Palace, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
Πληροφορίες www.globalevents.gr, info@globalevents.gr


Χρόνος: 8 Δεκεμβρίου 2018
Τόπος: Ξενοδοχείο Mediterranean Palace, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής: Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
Πληροφορίες: www.globalevents.gr, info@globalevents.gr