Τι νεότερο στη χειρουργική; Αφιέρωμα στα 30 χρόνια λειτουργίας της Δ’ Χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ
Ημερομηνία έναρξης 08/12/2018
Χρόνος 8 Δεκεμβρίου 2018
Τόπος Ξενοδοχείο Mediterranean Palace, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
Πληροφορίες www.globalevents.gr, info@globalevents.gr


Χρόνος: 8 Δεκεμβρίου 2018
Τόπος: Ξενοδοχείο Mediterranean Palace, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής: Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
Πληροφορίες: www.globalevents.gr, info@globalevents.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...