3η Ημερίδα Νευρο-ουρολογίας: «Εστιάζοντας στις Υπεργεφυρικές Εγκεφαλικές Βλάβες»
Ημερομηνία έναρξης 08/12/2018
Χρόνος 8 Δεκεμβρίου 2018
Τόπος Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα
Διοργανωτής Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, Ιατρείο Νεύρο-Ουρολογίας & Ακράτειας
Πληροφορίες www.globalevents.gr, info@globalevents.gr


Χρόνος: 8 Δεκεμβρίου 2018
Τόπος: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα
Διοργανωτής: Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, Ιατρείο Νεύρο-Ουρολογίας & Ακράτειας
Πληροφορίες: www.globalevents.gr, info@globalevents.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ